பகுதி ஒரு பார்வை

 • பின்னணி – வரலாறு:

மல்லிங்காபுரம் என்ற ஆணைமலைநாயக்கன்பட்டியில் மல்லையநாயக்கர் என்பவர்  யானையை விட்டினார். அதனால் இதற்கு ஆணைமலையன்பட்டி என்ற பெயர் பெற்றது.

 • புவியமைப்பு –
 1. சின்னமனுரிலிருந்து     15 கிமி
 2. தேனியிலிருந்து     35 கிமி
 • மக்கள் தொகை விபரம்
 1. ஆண்     : 2373
 2. பெண்        : 2485
 3. மொத்தம்    : 4858

கலாச்சாரம:;
சமுக வழிபாடு:
குறிப்பிடத்தக்க பழக்க வழக்கம:;

 • பொருளாதார நிலை: மிக நன்று ஃ நன்று ஃ சுமார்
 • இயற்கை வளம் – (நீர் – நிலம);: மிக நன்று ஃ நன்று ஃ சுமார்
 • ஊராட்;சியில் செயல்படுத்தபடும் அரசு நல திட்டங்கள்:

வரிசை எண்    திட்டம்    பயணடைவோர் விவரம்    எண்ணிக்கை    தொகை (ரூ)

 1. தொகுப்பு வீடு  –  20
 2. பசுமைவீடு  – 16    160000
 3. Nசுநுபுயு   –  தினசரி 100ரூ
 வரிசை எண் திட்டம்   பயணடைவோர் விவரம்  எண்ணிக்கை  தொகை (ரூ)
 1  தொகுப்பு வீடு  —————————-  20  —————
 2  பசுமைவீடு  —————————-  16   160000
 3  NREGA  —————————  —————-  தினசரி 100ரூ

ஊராட்சி பற்றிய செய்திகள் மற்றும் சிறப்பம்சங்கள்:

 • ஊராட்சி பற்றிய சிறப்பு செய்திகள்
 • ழ    விருதுகள்:
 • ழ    தனித்துவம்:
 • ழ    சுய மதிப்பீடு
 • ழ    மின்னஞ்சல் சேவைகள்: இருக்கு ஃ இல்லை:
 • ழ    உள்ளுர் தொண்டு நிறுவனங்கள்
நிறுவனம் சேவை
 ஏம்.எம்.எஸ் பெண்கள் முன்னேற்றம், பஞ்சாயத்து ராஜ் திட்டம்
 ரஸ்பவுண்டேசன் ஹெச்.ஐ.வி, எய்ட்ஸ் விழிப்புணர்வு
 சியாப் இளைஞர்களுக்கான வேலைவாய்ப்பு பயிற்சி
 • இரயில் கணினி முன்பதிவு வசதி – இருக்கு ஃ இல்லை – —-கிமி
 • பேருந்து கணினி முன்பதிவு வசதி – இருக்கு ஃ இல்லை – —- கிமி
 • வானூர்தி கணினி முன்பதிவு வசதி – இருக்கு ஃ இல்லை – —-கிமி